Tadeusz Siegfried Willan - Nasza Krutyń

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tadeusz Siegfried Willan

HISTORIE
 
Tadeusz Siegfried Willan urodzony 15 października 1932 roku w Krutyni w rodzinie Pawła i Charlotty z Niklów.
Ukończył Liceum Pedagogiczne w Mrągowie. Pracę dziennikarza rozpoczął w "Sztandarze Młodych" oraz warszawskiej i krakowskiej prasie wojskowej. W 1954 roku uzyskał zatrudnienie w "Gazecie Olsztyńskiej", gdzie pracował do 1977 roku. Od tego czsu przez 13 lat stał na czele redakcji czasopisma "Warmia i Mazury". W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Opublikował liczne reportaże o tematyce mazurskiej (ich zbiór pod tytułem "Nienawiść i pajda chleba" wydano w 1968 nakładem Wydawnictwa Pojezierze), powieści oraz tłumaczenia. Był autorem kilkunastu baśni mazurskich – cześć z nich ukazała się w wydanym w 1969 "Nowym kiermaszu bajek".
W 1979 opublikował w Wydawnictwie Pojezierze reportaż historyczny "Droga przez morze", ukazujący tragiczną ewakuację ludności cywilnej z Prus Wschodnich na przełomie lat 1944 i 1945. Była to jedna z pierwszych publikacji w powojennej Polsce naświetlająca dramat wypędzeń i przymusowych przesiedleń. Pisał głównie o problemach cywilnej ludności miejscowej: Warmiaków i Mazurów. Reportaże Willana są określane jako zwięzłe i konkretne, ale też pełne osobistego, choć niezbyt manifestowanego zaangażowania i pasji społeczno-politycznej. Na łamach prasy aktywnie uczestniczył w dyskusjach na temat zmian w kulturze regionu Warmii i Mazur.
U progu transformacji ustrojowej związał się z mniejszością niemiecką na Mazurach. Był założycielem i od 1990 roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Mazurskiego w Krutyni, jednocześnie był redaktorem naczelnym biuletynu „Masurische Storchenpost” (Mazurska Poczta Bociania). Od 2000 r. pełnił funkcję przewodniczącego olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Rokrocznie organizował Mazurskie Spotkania Letnie.
Od 1954 pozostawał członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pełnił rolę m.in. członka zarządu oddziału i rzecznika dyscyplinarnego. W 2000 został przewodniczącym oddziału warmińsko-mazurskiego SDRP.
Za swoją działalność dziennikarską i literacką był wielokrotnie wyróżniany:
Ogólnopolska Nagroda im. J. Bruna (1955)
Nagroda wojewódzka (1958)
I nagrodę Zarządu Głównego LOP za publikacje na temat ochrony przyrody (1966)
Nagroda w konkursie Wydawnictwa „Pojezierze” za powieść: ...by światło, które jest w tobie nie stało się ciemnością (1981)
Wyróżnienie w konkursie na wspomnienia dziennikarzy (1986)
Nagroda wojewódzka im. H. Panasa (1987) za całokształt pracy dziennikarskiej
„Zasłużonym dla Warmii i Mazur” oraz Medalem Rodła.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1969) oraz Oficerskim (1978) Orderu Odrodzenia Polski.
W 2014 otrzymał Krzyż Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Zmarł 17 kwietnia 2018 w Olsztynie. 20 kwietnia 2018 po nabożeństwie pogrzebowym w kościele ewangelickim w Mrągowie został pochowany na cmentarzu w Krutyni.

Inne utwory

"Szukanie obrazu" (1970, Wydawnictwo Pojezierze)
"Jons i Erdme i inne opowieści" (przekład prozy Hermanna Sudermanna, w oryginale Litauische Geschichten, 1976, (Wydawnictwo Pojezierze)
"Droga przez morze" (1979, Wydawnictwo Pojezierze)
"...by światło, które jest w tobie nie stało się ciemnością" (1981, Wydawnictwo Pojezierze).
"Skrzydlaty czołgista" (1970)

 Rok 1997 - Tadeusz Willan i Erwin Kruk podczas oglądania wystawy Waldemara Bzury w Krutyni
17 grudnia 2013 r. - Jasełka Bożonarodzeniowe w Krutyni 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego