AKTUALNOŚCI 2022 - Nasza Krutyń

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI 2022

 
Nowa książka wydana przez Stowarzyszenie "Nasza Krutyń" 
pt. "Zdziejów Krutyni 1500 - 2022"


      Z okazji 100 rocznicy powstania OSP w Krutyni została wydana książka pt. "Z dziejów Krutyni1500-2022. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnejw w Krutyni 1921 - 2021". Wydawcą książki jest Stowarzyszenie "Nasza Krutyń", którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego tej wsi. Autorami książki są Krzysztof Hanuszewski, Feliks Kaczanowski, Krzysztof Wittbrodt, Aleksandra Żabińska oraz Waldemar Bzura - autor większości fotografii oraz opracowania fotografii archiwalnych. Graficznie przygotowała do druku Joanna Müller, konsultacje literackie wykonała Elżbieta Hanuszewska-Gawior.
W pierwszej części książki znajdujemy opis najdawniejszych dziejów okolic Krutyni oraz historię od I Wojny Światowej do dziś. Druga część poświęcona jest ochronie przeciwpożarowej. Znajdziemy tam szczegółową historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni, oraz Oddziau Gminnego Związku OSP RP w Pieckach. Trzecia część poświęcona jest bogatej i niepowtarzalnej przyrodzie okolic wsi Krutyni i rzeki o tej samej nazwie.
Całość jest bogato ilustrowana fotografiami zarówno współczesnymi jak i archiwalnymi, przez co książka staje się cenną pamiątką a zarazem pozycją historyczną w dziejach Mazur.
Książkę wydano w niewielkim nakładzie dlatego jest też dostępna w formie PDF 
Pragniemy też podziękować licznym sponsorom, bez których książka nie mogłaby się ukazać. Są to (w kolejnośći alfabetycznej):
"As - Tour"
Renata i Waldemar Bzura
Małgorzata i Marek Cesarek "Gościniec Mazur"
Gmina Piecki
Hotel "Habenda"
Danuta i Feliks Kaczanowscy
Piotr Kaczanowski
"Mazur Syrenka"
Nadleśnictwo Strzałowo
Katarzyna i Maciej Nałęcz
Roman Prusiński "Wodnik"
Danuta i Manfrad Salkowscy
Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego
"Wan Plac"
Stanisław i Stanisława Wieczorek
Beata i Krzysztof Wittbrodt
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pieckach

Wydanie książki współfinansowane ze środków Gminy Piecki w ramach realizacji zadania publicznego: Wydanie książki pt. "Z dziejów Krutyni".


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „NASZA KRUTYŃ” W 2021 ROKU

W 2021 roku Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” zrealizowało cztery zadania publiczne dofinansowane przez Gminę Piecki. Pierwszym zadaniem było zorganizowanie „Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej (RZK.526.2.3.2021). Jest to cykliczne wydarzenie. W ramach projektu zaplanowano warsztaty plecenia wianków skierowane do mieszkańców naszej gminy, ale również odwiedzających nas turystów. Łączna wartość projektu wynosiła 7 700 zł, z czego dotacja Gminy Piecki 6 300 zł. Drugi projekt to "Opieka nad nieczynnymi komunalnymi cmentarzami na terenie gminy Piecki" (RZK.526.3.1.2021). W ramach zadania w 2021 roku zajmowaliśmy się pięcioma cmentarzami na terenie gminy Piecki – w Babiętach, Krutyńskim Piecku, Starych Kiełbonkach, Gancie i Cierzpiętach. Łączna wartość projektu 31 600 zł, z czego wartość dotacji Gminy Piecki to 25 000 zł. Kolejnym działanie było Wydanie książki p.t. „Przygody Cudaczka-Krutyniaczka” (RZK.526.2.2.2021). Książka autorstwa Aleksandry Żabińskiej przedstawia ponad 25-letnią historię teatru lalek w Krutyni i osób z nim związanych. To także dokumentalna i sentymentalna podróż w przeszłość naszego regionu. Ponadto w ramach realizacji projektu zorganizowano spotkania autorskie i wystawę fotografii. Łączna wartość projektu wyniosła 16 095 zł, z czego wartość dotacji to 13 000 zł. Czwartym działaniem realizowanym przez Stowarzyszenie w 2021 roku było „Promowanie kultury fizycznej na terenie Gminy Piecki” (RZK.526.1.3.2021). W ramach działania zorganizowano w Krutyni zawody sportowe w przeciąganiu liny, a także udało się dokonać rekultywacji i naprawy boiska sportowego w miejscowości Krutyń. Łączna wartość projektu to 5 800 zł, z czego dotacja: 5 000 zł. Naprawa nawierzchni boiska nie byłaby możliwa dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców i firm z rejonu Krutyni.
Podsumowując:
Łączna wartość projektów w 2021 roku: 61 195 zł
Łączna wartość dotacji w 2021 roku: 49 300 zł

Ponad te działania Stowarzyszenie w 2021 roku współpracując z OSP w Krutyni i Sołectwem Krutyń zorganizowało i uporządkowało skwerek w centrum miejscowości lokalizując tam ogólnodostępną biblioteczkę działającą na zasadach bookcrossing, zorganizowano i przywieziono do wsi dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku serce do zbierania nakrętek na rzecz działań charytatywnych, a także dzięki wsparciu sponsorów – firm, instytucji i osób prywatnych, na cmentarzu w Krutyni przy współudziale mieszkańców, władz samorządowych i przedstawicieli Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odsłonięto tablicę pamiątkową.

Plany na rok 2022:
15. MAJA BIEG Z WIERNYM PRZYJACIELEM
31. MAJA DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO
25. CZERWCA KRUTYŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
23. LIPCA 100-LECIE OSP W KRUTYNI / 522-LECIE WSI KRUTYŃ
8. SIERPNIA WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
22-23. PAŹDZIERNIKA II KRUTYŃSKI HUBERTUS
11. LISTOPADA KRUTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
31. GRUDNIA SYLWESTER NAD KRUTYNIĄ

Ponadto w ramach obchodów 100-lecia OSP w Krutyni i 522-lecia wsi Krutyń planujemy wydanie książki „Z dziejów Krutyni”.

Cmentarz w Krutyńskim Piecku
Cmentarz w Gantach
Cmentarz w Starych Kiełbonkach
Cmentarz w Cerzpiętach
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego