O NAS - Nasza Krutyń

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” powstało, aby aktywnie działać zarówno na rzecz lokalnej społeczności wsi Krutyń i jej najbliższych okolic, ale także by dbać o materialne dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców tych ziem.
Stowarzyszenie zarejestrowano w 2018 roku. Zrzesza ludzi różnych profesji i umiejętności, którym przyświeca wspólny cel – nasza mała ojczyzna.

W 2018 roku:
• Zinwentaryzowaliśmy wspólnie z pracownikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z przedstawicielami urzędu Gminy Piecki i Nadleśnictwa Strzałowo dawne, nieczynne już cmentarze w gminie Piecki.
• We współpracy z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Krutyni zinwentaryzowaliśmy szczegółowo cmentarz ewangelicki w Krutyni, uprzątnęliśmy część nagrobków. Uprzątnęliśmy zalegające na nekropolii śmieci oraz sporządziliśmy plan wycinki drzew zagrażających.

W 2019 roku planujemy:
We współpracy z Gminą Piecki, Szkołą Podstawową w Krutyni, Ochotniczą Strażą Pożarną w Krutyni, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni i Nadleśnictwem Strzałowo:
• Uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza w miejscowości Rosocha,
• Uporządkowanie i wymianę ogrodzenia oraz bramki wejściowej cmentarza w miejscowości Krutyń,
• Uprzątnięcie części zieleni i drzew niebezpiecznych na cmentarzu w Nawiadach,
• Organizację III Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem
• Organizację XI Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej
• Organizację Krutyńskiego Biegu Niepodległości
Ponadto chcemy aktywnie włączać się w życie naszej społeczności poprzez doraźną organizację wydarzeń i akcji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem „Nasza Krutyń”, bądź chcielibyście nas wesprzeć w działaniach – osobowo, rzeczowo lub finansowo zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”
Krutyń 33, 11-710 Piecki
naszakrutyn@gmail.com

Rachunek bankowy: 34 1600 1462 1871 0616 0000 0001 (z dopiskiem: „wsparcie działalności statutowej") 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego