AKTUALNOŚCI 2019 - Nasza Krutyń

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI 2019

 
Stowarzyszenie „Nasza Krutyń" w 2019 roku

     Rok 2019 był dla Stowarzyszenia bardzo aktywny. Zrealizowaliśmy kilka naszym zdaniem ważnych i ciekawych projektów, jak również uczestniczyliśmy w działaniach lokalnej społeczności – z której się przecież wywodzimy i dla której Stowarzyszenie zostało utworzone.
     Jeśli chodzi o projekty, to zaczęliśmy we współpracy z Gminą Piecki realizować zadanie publiczne pn. „Opieka nad nieczynnymi komunalnymi cmentarzami na terenie gminy Piecki" (RZK.526.13.2019). W ramach zadania przez praktycznie cały 2019 rok zajmowaliśmy się trzema cmentarzami na terenie gminy Piecki – w Krutyni, Rososze i Nawiadach. W Nawiadach uporządkowano zalegające na cmentarzu śmieci, jak również poprzewracane i zagrażające bezpieczeństwu drzewa. W Rososze ogrodziliśmy cały cmentarz płotem z żerdzi jak również usunęliśmy z niego zalegające i zagrażające drzewa, uprzątnięto śmieci oraz wycięto część zakrzewień. W Krutyni natomiast wymieniliśmy niemal całe ogrodzenie cmentarza na drewniane (124m), usunęliśmy zagrażające drzewa, wymienione zostały bramki wejściowe jak również naprawiona i odmalowana brama wjazdowa na zapleczu krutyńskiej nekropolii. Łączna wartość tego projektu wyniosła 30 062,50 zł z czego 25 000 zł to dotacja z gminy Piecki. Należy też pamiętać o darczyńcach – osobach prywatnych, firmach oraz instytucjach, którzy widząc nasze zaangażowanie dofinansowali brakujące kilkadziesiąt metrów ogrodzenia (31 m).
Darczyńcy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Mazurski Park Krajobrazowy, Danuta i Manfred Salkowscy , Renata i Waldemar Bzura, Beata i Krzysztof Wittbrodt, Małgorzata i Sigfryd Danowski, Agnes i Klaus Dembowski, Roman Prusiński, Dariusz Pietrucha, Ingrid Benett, Gerhard Ingler.

Cmentarz w Krutyni
  

  

Cmentarz w Rososze
  
Cmentarz w Nawiadach
  

        Kolejnym dotowanym przez gminę Piecki projektem była „Krutyńska Noc Świętojańska" (RZK.525.2.2019). Jest to wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz kulturalny Krutyni oraz gminy Piecki. W ramach projektu zrealizowano warsztaty plecenia wianków skierowane do mieszkańców naszej gminy, ale również odwiedzających nas turystów. Ponadto sama impreza dzięki zaangażowaniu rodziców i członków Stowarzyszenia (zwłaszcza Pani Żabińskiej) uświetniona była występami dzieci ze Szkoły w Krutyni. Z olbrzymią pomocą przyszedł też Gminny Ośrodek Kultury w Pieckach zapewniając nagłośnienie. Zaangażowanie zespołów tanecznych i muzycznych, oraz samych pracowników GOK było ogromne. Podczas imprezy rodzice poprzez sprzedaż ciast oraz innych łakoci zbierali środki na organizację wycieczki dla dzieci z Krutyni. Udało się dzięki akcji zorganizować 2-dniowy wyjazd do Warszawy. Łączna wartość Projektu wyniosła 2 030,68 zł z czego z dotacji było 1 100,00 zł.

  

  
     To jednak nie wszystko. W ramach projektu „Krutyń: Naturalnie Kulturalnie!" (7829/WPZ/2019) dofinansowanego ze środków Fundacji PZU udało się 2. czerwca zorganizować dla uczniów Szkoły w Krutyni wraz z opiekunami – rodzicami i dziadkami, nieodpłatnie wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na rodzinny spektakl muzyczny prowadzony przez Annę Dereszowską. Ponadto w ramach tego samego projektu zrealizowana została wystawa pt. „Krutyń wczoraj i dziś". Wystawa umieszona została w centrum wsi Krutyń na ogrodzeniu Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na planszach umieszczono zestawienia fotografii ukazujące krajobraz i miejsca sprzed II wojny światowej oraz z czasów obecnych. Łączna wartość projektu 4 176,00 zł, z czego wartość dotacji PZU wyniosła 3 656,00 zł

  

  

Tym samym łączna wartość realizowanych przez nas projektów w 2019 roku wyniosła 36 269,18 zł

     Stowarzyszenie aktywnie włączało się również w akcje i działalność naszych Partnerów. Byliśmy obecni podczas „Biegu z Wiernym Przyjacielem" oraz „Biegu Niepodległości", imprez organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krutyni. Nasi Członkowie wspierali też działania Mazurskiego Parku Krajobrazowego podczas „Dnia Bociana Białego" oraz „Wielkiego Dnia Pszczół". Udało nam się także wesprzeć działania Sołectwa Krutyń zmierzające do wybudowania długo wyczekiwanej sceny – naszego krutyńskiego amfiteatru.

     Dziękujemy za ten 2019 rok, który naszym zdaniem był niezwykle aktywnym oraz udanym. Mamy też nadzieję, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu 2020 będzie jeszcze lepszy i uda nam się dla lokalnej społeczności zrobić jeszcze więcej!

 
W dniu 19. października 2019 roku na miejscowym cmentarzu odbyło się pierwsze po wakacjach robocze spotkanie członków i miłośników Stowarzyszenia „Nasza Krutyń”. W dniu dzisiejszym odmalowano bramę wjazdową na cmentarz oraz wysprzątano z liści stare alejki między grobami.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za pomoc i zaangażowanie.

 
 
Na ogrodzeniu Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” udostępniło nową wystawę plenerową p.t. „Krutyń wczoraj i dziś”.
Na zdjęciach widnieją zestawione obok siebie ujęcia budynków uwiecznione na przedwojennej pocztówce z współczesnymi, których autorem jest Pan Waldemar Bzura. Część wystawy prezentuje też zmieniający się charakter miejscowości i jej krajobraz. Wystawa jest częścią Projektu „Krutyń: Naturalnie Kulturalnie!” finansowanego ze środków Fundacji PZU.
W ramach pierwszej części Projektu, 2.czerwca 2019 roku udało się zorganizować dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krutyni wraz z opiekunami nieodpłatny wyjazd na specjalny koncert do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowomiejskiego w Olsztynie.

   

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

KRUTYŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA


       W sobotę, 22. czerwca w Krutyni odbyła się Krutyńska Noc Świętojańska. W przygotowanie imprezy zaangażowały się: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krutyni, Sołectwo Krutyń, Stowarzyszenie Przewoźników po Rzece Krutyni "Perkun", Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, GOKSiR „Pegaz” w Pieckach, Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni i firma PAMS. Głównym organizatorem całego wydarzenia było Stowarzyszenie "Nasza Krutyń", które otrzymało środki w formie dofinansowania od Gminy Piecki na realizację zadania publicznego.
Oprawę artystyczną Nocy ułożyła i wyreżyserowała Pani Aleksandra Żabińska, a wzięły w niej udział dzieci ze szkół podstawowych w Krutyni i w Pieckach, Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Leśna Brać" z Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo, pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, zespół Vibramfon z Piecek, Pieckowianki z Piecek i rewelacyjna kapela z Nowego Miasta koło Płońska. Opieką techniczną otoczył artystów Pan Bogdan Bzura, który również używał swego głosu, gitary i akordeonu. Wielkim powodzeniem cieszył się kiermasz domowych ciast oraz konkurs na najładniejszy świętojański wianek. Krutynią popłynęły wianki rzucone na wodę podczas spływu drewnianymi, mazurskim łodziami. Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia zarówno na lądzie jak i na wodzie czuwali policjanci z KPP w Mrągowie.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej, a przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia serdecznie dziękujemy. Z pomocą w organizacji imprezy pośpieszyły firmy z branży turystycznej: Potocki Gałkowo, Kompleks Wypoczynkowo - Konferencyjny Mazur - Syrenka, Karczma Zacisze Małgorzata Cesarek i Restauracja Krutyńska, którym bardzo dziękujemy za użyczenie sprzętu.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z wydarzenia i do zobaczenia za rok

 
Regulamin konkursu na najładniejszy wianek świętojański
 
Regulamin konkursu na najładniejszy wianek świętojański
„Krutyńska Noc Świętojańska” w Krutyni 2019

 1. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” z siedzibą w Krutyni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz nieletnie za zgodą rodzica/opiekuna, potrafiące wykonać samodzielnie wianek z materiałów roślinnych.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja i kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej.
 4. Konkurs polega na wykonaniu i przedstawieniu do oceny wianka świętojańskiego, wykonanego z materiału roślinnego.
 5. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jeden własnoręcznie wykonany wianek świętojański.
 6. Każdemu dostarczonemu wiankowi zostanie nadany numer, przydzielony przez organizatora.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie i udostępnienie dostarczonej pracy.
 8. Wianki należy dostarczyć organizatorowi w dniu 22.06.2019 r. do godz. 17:50, na miejsce wyznaczone przez organizatora w czasie trwania imprezy „Krutyńska Noc Świętojańska” w Krutyni.
 9. Prace oceni powołana przez Organizatora niezależna 3-osobowa komisja konkursowa.
 10. Komisja konkursowa będzie oceniać wianki zwracając szczególną uwagę na dobór materiałów, staranność wykonania, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie artystyczne.
 11. Komisja wybierze 3 najwyżej ocenione wianki, przyznającI, II i III miejsce. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.06.2019 r. podczas imprezy „Krutyńska Noc Świętojańska” w Krutyni.
 13. Protokół z posiedzenia jury oraz zdjęcia nagrodzonych wianków zostaną zamieszczone na stronie organizatora.
 14. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami a pozostałych uczestników drobnymi upominkami.
 15. Autorzy wianków będą mieli możliwość odebrania swoich prac po rozstrzygnięciu konkursu.
 16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorom konkursu nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z dostarczonych na konkurs wianków, w tym do ich prezentowania i wykorzystywania w publikacjach w wersji elektronicznej i drukowanej.
 17. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania

 
„Krutyń: Naturalnie Kulturalnie!” z Fundacją PZU

W maju Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” przystąpiło do realizacji Projektu „Krutyń: Naturalnie Kulturalnie!”. W efekcie naszych działań w niedzielę 2. czerwca udało się zorganizować dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krutyni, ich rodziców oraz dziadków rodzinny wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie na specjalny koncert prowadzony przez Annę Dereszowską z zespołem „New Art Ensemble”.
Koncert rodzinny dedykowany był najmłodszym słuchaczom z całymi rodzinami. Repertuar, który zaprezentowali artyści to najbardziej znane melodie z czołówek bajek, kreskówek oraz cyklicznych programów TV dla dzieci. Duża część z nich pochodzi ze znanych i lubianych przez dzieci filmów z postaciami z telewizyjnej „Dobranocki” – a są nimi: „Miś Colargol”, „Miś Uszatek”, „Baltazar Gąbka”, „Pszczółka Maja”, „Rumcajs”, „Koziołek Matołek”, „Reksio”, „Wilk i Zając”.
Najmłodsi uczestnicy koncertu mieli okazję w aktywny sposób wziąć w nim udział tańcząc i śpiewając na scenie wspólnie z główną prowadzącą – co było niezwykłym przeżyciem dla wielu dzieci. Wyjazd miał na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży filharmonii jako instytucji kultury otwartej na różne wydarzenia muzyczne. W wyjeździe wzięło udział 45 osób – 25 dzieci wraz z rodzicami i dziadkami.

Już niedługo w Krutyni będzie można podziwiać też efekty drugiej części Projektu „Krutyń: Naturalnie Kulturalnie!”. Na ogrodzeniach w różnej części miejscowości zawisną fotografie w ramach wystawy „Krutyń wczoraj i dziś”. Autor wystawy – Pan Waldemar Bzura, prezentować będzie zmiany jakie zachodziły w Krutyni i jej okolicy na przestrzeni ostatniego wieku.

Projekt „Krutyń: Naturalnie Kulturalnie”
dofinansowany jest ze środków Fundacji PZU

Dziękujemy!


    
  

  

  

 
Zapomniany zakątek ...
W dniach 29. i 30. kwietnia członkowie Stowarzyszenia Nasza Krutyń wraz z wolontariuszami, członkami innych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, kontynuowali prace porządkowe na cmentarzu. Dzięki ich wnikliwości zostały odkryte tajemnice dwóch grobów.
Wędrując główną ścieżką dojdziemy do centrum cmentarza, jak spojrzymy w lewo, to zobaczymy w oddali pozapadane i zarośnięte mchem i przysypane humusem stare groby. Jesienią ubiegłego roku teren ten został oczyszczony z krzaków, suchych gałęzi oraz śmieci. Wówczas zostały wyeksponowane ramy grobów, które zaczęły być bardziej widoczne.
Według spisu Państwa Willanów z 1989 roku znajdowały się tu groby w betonowych ramach bez tablic. Jeden z grobów, porośnięty mchem i zakurzony, zatopiony w ziemi niczym zdaje się wyróżniać spośród pozostałych. A jednak ... Dzięki wnikliwości wolontariuszki, po wyczyszczeniu ramy i widocznych części nagrobka, zaczęły ukazywać się litery w szczytowej części obramowania. Na tym cmentarzu jest to dotychczas jedyny grób, na którym zostały wykute dane osoby zmarłej. Jest nią: Anna Grunwald - 5.5. 1877 - 26.03.1924, geb. Rilat. Grób ma prawie sto lat, wykonany z lastriko, obramowanie jest tylko lekko uszkodzone w lewym górnym rogu. Na przestrzeni tych wszystkich lat grób został przykryty na ok. 40 cm warstwą humusu. Wczoraj grób został podniesiony i wypoziomowany. Zostaną na nim posadzone kwiaty charakterystyczne dla flory cmentarnej.
Przypomnę, że nazwisko Grunwald kojarzy się w Krutyni z właścicielem pensjonatu nad rzeką Krutynią (obecnie Mazur Syrenka). W latach 30. i 40. Walter Grunwald oferował gościom 14 pokoi. Kurhaus Grunwald /pensjonat/ ze swoją charakterystyczną werandą nad samą rzeką jest do dziś wizytówka Krutyni.
Drugi odkryty grób znajduje się po prawej stronie od wejścia na cmentarz. W spisie z 1989 roku znajdowała się tylko informacja: grób przykryty betonową płytą, napis w całości nieczytelny, odczytać można jedynie słowa "Joh. Setzer". Grób jest całkowicie zapadnięty, ukryty pośród mchu, trawy i liści. Jest ledwo widoczny, jednak dla wnikliwych wolontariuszy nic nie da się ukryć na cmentarzu. Płyta została odsłonięta, aby była dobrze widoczna dla chodzących między grobami osób.
Przypomnę, że sukcesem sprzątających osób w sobotę, było odnalezienie oryginalnej płyty z grobu Pana Augusta Glembotzki *19.9.1914 +20.11.1937.
Zapomniany zakątek był zapewne miejscem pochówku właścicieli pensjonatów w Krutyni w okresie przedwojennym: Meyer, Grunwald ...
Może uda się nam odkryć nowe tajemnice, które skrywa nasz krutyński cmentarz.
(M. Grygo)


 
 
 
 
         Dzisiejszego poranka 27.04.2019 r. część członków Stowarzyszenia Nasza Krutyń wraz z kilkoma mieszkańcami Krutyni zajęła się porządkowaniem miejscowego cmentarza ewangelickiego. Przypomnę, że część prac porządkowych została wykonana jesienią ubiegłego roku. Dzisiaj została zebrana większość połamanych gałęzi i konarów. Cmentarz został również oczyszczony ze śmieci: butelek, plastikowych pojemników, zwojów drutu, starych zniczy i ubrań. Podczas prac porządkowych została odnaleziona stara płyta nagrobna, która wróciła na właściwe miejsce.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za pomoc i zaangażowanie. Uczestnicy sprzątania ustalili, że kontynuacja prac odbędzie się 02.maja od godziny 10.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
 
 
 
 
 


"Leśnicy i gajowi"
Dni przed świętami Wielkanocy część członków Stowarzyszenia wraz z chętnym do pracy wolontariuszem spędziła razem na pierwszych pracach porządkowych. Zostały zebrane wszystkie znalezione dotychczas części z rozbitych tablic i złożone jak puzzle. Na jednej z tabliczek znajduje się informacja o leśniczym - Edmund Bronski, lata życia 7.12.1860 - 15.1.1906 oraz druga tablica - Wilhelm Kaminski - 29.1.1852 - 2.1.1908. Dalej będą trwały prace w poszukiwaniu reszty z rozbitych tablic, aby można je było później skleić i umieścić z powrotem na grobie lub na podpórce. Jak widać stara część cmentarza - po lewej stronie począwszy od grobu babci Ernsta Wiecherta aż do miejsca za grobami rodziny Tanskich można nazwać "miejscem spoczynku leśników i ich rodzin". Został tutaj również pochowany wspomniany Edmund Bronski oraz gajowy Emil Riwolt - 9.11.1866 - 6.1. 1900, do którego należy żeliwny krzyż. Za ogrodzeniem należącym do dziadków Wiecherta znajduje się kolejne ogrodzenie z siatki a wewnątrz dwa groby z żeliwnymi krzyżami , a dalej poza siatką kolejne dwie kwatery. Wszystkie w tym samym stylu, z przykrytą od wierzchu płytą betonową. Po lewej stronie widnieje na krzyżu napis dotyczący dwojga dzieci: Marie Hoppe - 22.3.1877 - 27.8.1878 i Georg Hoppe - 1.8.1874 - 25.6.1878, obok natomiast spoczywa żona gajowego Pani Auguste Hoppe, z domu Wilke - 12.4. 1845 - 7.8.1905. Według spisu Państwa Willan na drugim grobie w kolejnym rzędzie została pochowana Pani Bertha Hoppe - 12.11.1873 - 30.12.1902. Niestety tabliczka nie zachowała się do tej pory. Zarówno na tablicy leśnika jak i krzyżu gajowego znajdują się słowa: "Dem Auge fern, dem Herzen, ewig nah"/ "Daleko od oka, sercu, wiecznie blisko". Groby rodziny Hoppe, jak również cztery inne, zostały oczyszczone z mchu i zabrudzeń. Również i nasz cmentarz, dzięki pracy członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, nabiera przestrzeni, świeżego powiewu, a zapomnianym grobom oddaje się godność i pamięć.

Prosimy nie zapomnieć, że razem możemy jeszcze więcej zdziałać. Zapraszamy do wspólnej pracy z najbliższą sobotę.

  
  
  


Nasze Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze Stowarzyszeniem Blusztyn, które również zajmuje się starymi cmentarzami ewangelickimi. Mają już za sobą sporo sukcesów, gdyż dzięki ich inicjatywie został uporządkowany m.in. cmentarz w Nowej Różance, a obecnie trwają prace na cmentarzu w Sińcu. Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Blusztyn, aby podziwiać rezultaty ich pracy.
W ubiegłym tygodniu 14. marca członkowie Stowarzyszenia Nasza Krutyń spotkali się na miejscowym cmentarzu, aby omówić i zaplanować dalsze prace porządkowe w bieżącym roku.
Stowarzyszenie Nasza Krutyń wzięło udział w III Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2019.

     Zadanie publiczne polega na objęciu opieką przez Członków Stowarzyszenia „Nasza Krutyń” trzech cmentarzy w gminie Piecki. Na wszystkich trzech cmentarzach planuje się uporządkowanie zieleni oraz zalegających śmieci, w miarę możliwości technicznych i fizycznych - poprawienie stanu części nagrobków osób tam spoczywających, zbudowanie ogrodzenia z okorowanych żerdzi wokół cmentarza w Rososze, a także przebudowanie części ogrodzenia oraz wymiana bramki wejściowej na cmentarzu w Krutyni i usunięcie części drzew zagrażających bezpieczeństwu. Przed cmentarzami ustawione zostaną także tabliczki informacyjne o obiekcie.
Cmentarz w Krutyni jak i okoliczne cmentarze są świadectwem tożsamości dziejowej łączącej dawną i współczesną Krutyń. Ochrona cmentarza stanie się przyczyną do zachowania tożsamości społeczności lokalnych Mazurów. Zachowanie ciągłości tradycji i kultury powoduje zrozumienie własnej przeszłości i uwarunkuje integrację społeczeństwa, dlatego celem projektu jest uczenie szacunku i tolerancji do miejsc sakralnych, dbanie o jego estetykę oraz przywrócenie pierwotnego wizerunku cmentarza, aby odwiedzający mogli zapoznać się z jego historią, jak również z losami ludzi tu spoczywających oraz ich powiązaniem z rodzinną miejscowością Krutyń. Zadanie ma również na celu przybliżenie kompozycji cmentarza, jego układu przestrzennego, symboliki nagrobnej oraz flory cmentarnej. Odbiór zadania jest kierowany do lokalnej społeczności Krutyń jak i mieszkańców sąsiadujących miejscowości oraz przybywających gości i turystów.

Ruszają prace porządkowe na miejscowym cmentarzu. 

     W sobotnie przedpołudnie, dnia 02.marca, zostały ścięte suche drzewa, na które Stowarzyszenie Nasza Krutyń otrzymało pozwolenie. Drzewa zostały ścięte, popiłowane i ułożone. Pozostałe gałęzie uprzątnięte i spalone. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych pracach na cmentarzu.

     

     


     Dnia 04. listopada 2018 roku rozpoczęto spisywanie istniejących grobów na terenie cmentarza ewangelickiego w Krutyni. Porównano je ze spisem dokonanym przezPaństwa Willan w 1989 roku. W ciągu niespełna 30 lat zniknęła większość grobów naziemnych. Jeśli się dokładnie przyjrzymy, naszym oczom ukazują się tylko niewielkie wzniesienia. Oprócz dokładnego spisu zachowanych grobów i ich położenia na cmentarzu zostanie opisana ciekawa symbolika nagrobków oraz dokładniej omówione osoby związane z Krutynią, po których zachowały się jeszcze wspomnienia.
Zapraszamy do śledzenia naszej pracy.
       Deszczowy poranek nie odstraszył członków Stowarzyszenia "Nasza Krutyń" i jej miłośników, aby wg ustalonego wcześniej terminu rozpocząć prace na miejscowym cmentarzu. Tym razem kontynuowano udrażnianie z gałęzi, krzaków i liści starych cmentarnych alejek, a także oczyszczano miejsca z grobami. Dzisiejszy dzień przyniósł wiele niespodzianek: przede wszystkim odkryto stary grób z przewróconym pomnikiem. Po oczyszczeniu odczytano, że w tym miejscu spoczywa Erich Kiy, ur. w 1913, zmarł w 1938. Trudność sprawił napis Utffz., okazuje się , że to stopień podoficerski sił powietrznych (Unteroffizier-Oberjäger). Z ewidencji ludności z 1938/39 wynika, że rodzina Kiy mieszkała w domu nr 11. W dalszej najstarszej części cmentarza odnaleziono zakopaną w ziemi potłuczoną starą tablicę, która ponownie została złożona: Wilhelm Kaminski. Rodzina Kaminski mieszkała przed wojną w Krutyni pod nr 59. Gorąca herbata i ciasto pomogły uczestnikom spotkania zregenerować siły i ponownie ruszyć do pracy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krutyni wspierają działania Stowarzyszenia "Nasza Krutyń" . W ramach koła wolontariackiego posprzątali główną alejkę zabytkowego cmentarza oraz przenieśli wycięte gałęzie i uprzątneli kilka grobów, które zostały odkryte podczas sobotniego spotkania.  
Sobotnie przedpołudnie było znowu pracowite dla członków Stowarzyszenia Nasza Krutyń. Zostały wyczyszczone dachówki na budynku gospodarczym znajdującym się na cmentarzu oraz wysprzątano stare alejki między grobami, wycięto krzaki, wygrabiono liście. Dzięki czemu ukazały się stare zapomniane groby.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego sprzątania 03.11.2018 roku, od godz. 10.00.
W sobotnie przedpołudnie
     

 W sobotnie przedpołudnie 13. października 2018 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie członków i miłośników Stowarzyszenia „Nasza Krutyń”. Jednym z celów Stowarzyszenia jest zajęcie się przywróceniem porządku na starym  zabytkowym miejscowym ewangelickim cmentarzu. Tego dnia zostały podjęte prace porządkowe polegające na przywróceniu wyglądu alejkom znajdującym się między grobami oraz oczyszczaniu przestrzeni na cmentarzu. Do najważniejszych prac należało wycinanie zbędnych krzewów, zbieranie suchych gałęzi i konarów, grabienie liści przy grobach i alejkach. Została uporządkowana alejka, która poprowadzi do furtki, która będzie zamontowana w miejscu, w którym  znajdowałasię w latach osiemdziesiątych. Obecna furtka i brama zostaną zamknięte ze względu na lepszą możliwość utrzymania porządku i nie dopuszczania do dalszej dewastacji cmentarza. Nie chcemy, aby miejsce spoczynku mieszkańców Krutyni było nadal śmietnikiem zarówno dla miejscowych jak i turystów odwiedzających naszą miejscowość. Pragniemy, aby stało się miejscem zadbanym, gdzie będzie można pospacerować alejkami, powspominać przeszłość Krutyni i jej mieszkańców, spędzić tu czas w ciszy i spokoju.
Było to pierwsze spotkanie, a przed nami następne, ponieważ pracy na cmentarzu jest bardzo dużo. O kolejnych pracach będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
W pracach wzięli udział : przewodniczącyStowarzyszenia „Nasza Krutyń”:   F. Kaczanowski, z-ca Ewa Dulna oraz członkowie: W. Bzura, K. Grygo, P. Kulas, miłośnicy : R. Bzura, P. Serowik, A. Żabińska oraz uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Krutyni.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego